Nieuws

Uitnodiging Sprintdag Transform
Reageer voor 23 juli!

  • Uitnodiging Sprintdag Transform

Aanmeldingen open: Sprintdag met marktpartijen voor inrichting van het Marktplein.
Op 14 september organiseert Transform een sprintdag waarop we met de marktpartijen op zoek gaan naar een goed verduurzamingsaanbod voor bewoners. Het aanmeldingsformulier moet voor 23 juli 2021 ingestuurd zijn. Lees hier meer.

  • Uitnodiging marktconsultatie Transform op 11 mei 2021

Vier gemeenten in twee provincies werken in Transform samen om 4200 woningen in verschillende wijken te verduurzamen en van het aardgas af te halen met collectieve warmte: Zutphen, Apeldoorn, Deventer en Zwolle. Daar zijn aanpassingen in de woningen voor nodig. Transform wil particuliere woningbezitters helpen hun weg te vinden in een onoverzichtelijk aanbod. De gemeenten nemen het initiatief om een marktplein in te richten waar geselecteerde aanbieders in contact kunnen komen met de bewoners. Maar hoe vragen we dat uit? We starten met een marktconsultatie om die vraag te bespreken met relevante aanbieders. Wat zou een uitvraag zijn die goed past bij uw propositie voor particulieren?

We horen het graag op 11 mei. Meld u hier aan. Let op, er is beperkt plek!

ROC Aventus, Saxion, Windesheim, UV Twente en de vier Transformgemeenten bogen zich op de hete dinsdagmiddag 25 juni over een eerste schets van de Kennisagenda voor Transform. Welke vragen zijn denkbaar als het gaat om techniek, financiën, juridische kwesties/governance, sociaal/inwoners, in relatie tot Transform?

Lees verder

Zo noemde transitieprofessor Jan Rotmans Transform. Hij begeleidde een werksessie van dit programma dat 40.000 bestaande woningen over wil laten gaan op duurzame energie zonder dat de energielasten stijgen. “De kracht van Transform bestaat eruit dat het een unieke samenwerking is van vier grote gemeenten, met financiering van Brussel. Bevlogen, nuchter en realistisch,” vindt hij de aanpak. De werkwijze is degelijk, maar Rotmans pleitte er ook voor het spannend te maken en doelen aan te scherpen.

Lees verder

  • Transform op shortlist Gaaf Gelderland

Gaaf Gelderland is het programma (voortkomende uit de omgevingsvisie) waarmee de provincie opgavegericht voor de lange termijn nieuwe financiële arrangementen wil regelen voor langlopende investeringsprogramma's. Gaaf Gelderland kijkt naar programma's die zich publiek/privaat ontwikkelen. De provincie streeft ernaar dat die programma's zich nationaal kunnen uitbreiden. Transform is 1 van de vijf programma’s die hiervoor in aanmerking komt. Gaaf Gelderland werkt samen met IPO, mogelijk VNG, aan een nationale conferentie in september. Deze zal waarschijnlijk een paar dagen na Prinsjesdag gehouden worden. De provincie wil hoe dan ook graag dat Transform aanwezig is tijdens deze conferentie en vindt Transform een goed voorbeeld van integraal en innovatief werken.

  • Energiesessie Transform maart 2019

Op 11 maart jl. was de Energiesessie Transform 2019: een werk- en informatiebijeenkomst voor partnerorganisaties. Bestuurders van de vier betrokken gemeenten, Alliander, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland, Rentree, Veluwewonen, Woonbedrijf ieder1, deltaWonen, Enexis, RVO, BZK, en Woonmensen schreven aan het eind van de middag op kaarten wat er volgens hen nodig is om Transform te laten slagen. Enkele antwoorden: ‘heldere governance’, ‘an offer that nobody can refuse’, ‘wil tot samenwerken’, ‘integrale plannen’, ‘langdurige zekerheid voor bewoners’ en ‘meeleren’.

  • Animatie met uitleg over Transform

Met Transform ontwikkelen de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle een aanpak om 40.000 bestaande woningen versneld van het aardgas over te laten gaan op duurzame energie. Dat doen we samen met woningcorporaties, netwerkbedrijven en waterschappen. En met de provincies Gelderland en Overijssel, het Rijk en Europa.
Maar hoe werkt het nu precies; hoe wordt er binnen dit ontwikkelprogramma aan gewerkt?
Dat legt deze animatie uit.

De nieuwe editie van IJsselmoves is uit; het blad voor 'denkers, durvers, doeners en duwers' in de IJsselstreek. Met deze keer een artikel over Transform. Vier Transformpartners vertellen daarin waarom en hoe zij meedoen aan Transform. Praktijkverhalen van Carin Hemeltjen (woningcorporatie Rentree), Stephan van Aagten (Alliander), Patrick Blom (Waterschap Vallei en Veluwe) en Gabór Oolthuis (gemeente Zwolle), verteld aan Eric Hoogeweg van IJsselmoves.

Zes 'young professionals' uit de regio hebben zich verzameld in een denktank voor Transform. Het zijn Jenna (voormalig trainee bij Transform), Ralph, Milou, Jos, Nikki en Emiel. De denktank kwam dinsdag 27 november voor het eerst bijeen in een verkennende sessie.

  • Transform in KIK

Het onderwerp van de Kansrijke Innovatieve Kring (KIK) in het Business Innovatie Centrum ‘De Gasfabriek op 4 oktober: het samenwerkingsverband Transform van de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle om de aardgastransitie in de gebouwde omgeving te versnellen. Tijdens de KIK gaan we in een brainstorm-/discussiekring samen nadenken of de voorgenomen aanpak van deze gemeenten voor de aardgastransitie in de gebouwde omgeving kan worden aangescherpt, verbeterd of veranderd. Minister Wiebes heeft aangekondigd de gaskraan in Groningen uiterlijk in 2030 te willen dichtdraaien. Het kabinet heeft ook aangegeven uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij te willen hebben. Ondertussen streven de hierboven genoemde gemeenten maar ook de Cleantech Regio ernaar om in 2030 energieneutraal te zijn, zonder daar nog echt doortastende maatregelen op voor te bereiden. Lees hier het verslag van de KIK-sessie.

Transform presenteerde zichzelf maandag 29 oktober op de Dag van de Stad in Amersfoort.
Bestuurders en beleidsmakers inspireerden elkaar deze dag over de ontwikkeling van steden. Transform droeg bij door bezoekers te gidsen op een ‘reis’ naar het uiteindelijke doel: inwoners verleiden en ontzorgen op weg naar een aardgasvrije toekomst –daarbij in verbinding met partners en met andere opgaven. Het was de tweede editie van deze landelijke Dag van de Stad, die door zn 1800 mensen werd bezocht

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de kabinetsreactie op het Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee geeft het kabinet richting aan de verdere gesprekken over een Klimaatakkoord. De kabinetsreactie luidt de tweede ronde in van de gesprekken aan de sectortafels van het klimaatoverleg.
Minister Wiebes roept de deelnemers aan de tafels op in de tweede ronde nog meer aandacht te besteden aan kostenreductie. Het kabinet vindt het bovenal belangrijk dat de transitie haalbaar en betaalbaar blijft voor iedere Nederlander. Kosten van de klimaatopgave moeten voor iedereen behapbaar worden gemaakt.

Ook de verdeling van de investeringsgelden voor maatregelen die bijdragen aan CO2-reductie voor 2019 is bekend geworden. Het geld uit de zogeheten Klimaatenvelop gaat volgend jaar onder meer naar projecten voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken, recycling, slimmer landgebruik en projecten voor CO2-vermindering in de industrie. Lees hier meer.

  • Gesprek over Transform tijdens EWRC in Brussel

Tijdens de EWRC (European Week of Regions and Cities) 2017 gaven de toenmalige wethouders Frits Rorink en Mark Sandmann een toelichting op het project Transform. Zij lieten namens Transform graag zien waar Transform stond, als het gaat om opschaalbare financiële modellen voor energietransitie bij gebiedsontwikkeling. Een jaar later is er veel gebeurd. Zoveel, dat Transform tijdens de EWRC 2018 een werksessie organiseert met EIB en Europarlementariërs om stappen te maken voor funding via Europese Investerings Bank voor het project Transform. Doel: met betrokken partners verkennen hoe Brussel mee wil investeren in het project en mee wil denken in de Europese opschaling van het concept. Meer informatie over de EWRC.

  • Transform: 4 steden, 40.000 woningen versneld aardgasvrij

De vier steden Apeldoorn, Deventer, Zutphen (alle uit de Cleantech Regio) en Zwolle werken samen aan een gebiedsgewijze aanpak om 40.000 woningen aardgasvrij te maken. Samen met corporaties, netwerkbedrijven en waterschappen maken zij hiervoor een sluitende businesscase. Met Transform willen de steden er met name voor zorgen dat ook huiseigenaren met een smallere beurs kunnen overstappen van aardgas op duurzame energie, door te voorzien in voorfinanciering van de noodzakelijke investeringen. Lees het volledige persbericht (pdf).