Over Transform Transform: de energietransitie snel dichterbij voor 40.000 bestaande woningen. Daaraan werken Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen. <p>In het eerste kwartaal van 2018 besloten de colleges van Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen om samen te starten met Transform. De gemeenten trekken hierin samen op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).<br />Lees hieronder meer of <a href="https://vimeo.com/322804485">bekijk de animatie.</a></p> <p><a href="http://transform.nu/transform/2018/8/27/over-transform/warmtepomp.png"><img src="http://transform.nu/transform/2018/8/27/over-transform/warmtepomp-klein.png" alt="Warmtepomp" /></a></p> <p>Transform is bedoeld om de energietransitie op korte termijn dichterbij te brengen door:</p> <ul> <li>een bundeling van beschikbare financieringsstromen;</li> <li>het organiseren van de ontbrekende financiering;</li> <li>het uitvragen van grootschalig/concurrerend aanbod;</li> <li>contractering tussen de betrokken partijen; en </li> <li>waar nodig aanpassing van bestaande regels. </li> </ul> <p>Transform doet dit op basis van een vernieuwende, integrale gebiedsaanpak waarmee gemeenten aan de slag kunnen om van aardgas over te stappen naar duurzame energie. Transform werkt hiervoor samen met overheden, lokale/regionale kernpartners, investeerders en aanbieders.</p> <h2>Doel</h2> <p>Op basis van de uitkomsten van Transform kunnen vier gemeenten vanaf 2020 aan de slag om 40.000 bestaande woningen over te laten gaan op duurzame energie.</p> <p>Andere wijken in deze gemeenten - maar ook andere gemeenten elders in het land - kunnen daarna profiteren van de gecreëerde mogelijkheden en geleerde lessen.</p> <p>Voorwaarde van Transform is: de energietransitie mogelijk maken op een manier die individuele inwoners niet meer kost dan hun huidige lasten.</p> <p>Transform is complementair op de regie en uitvoering op lokaal niveau. <br />Elke gemeente blijft baas in eigen huis en heeft de regie op het inrichten van het proces en de communicatie met inwoners en lokale partners.</p> <ul> <li><a href="https://transform.nu/aanpak-en-werkwijze" title="Naar Aanpak en werkwijze">Aanpak en werkwijze</a></li> <li><a href="https://transform.nu/planning/planning-in-programmafasen" title="Naar Planning in programmafasen">Planning in programmafasen</a> <br /></li> </ul> <p> </p> 2018-08-27 11:42:00 +0200 2018-08-27 11:42:55 +0200 2019-04-16 13:38:19 +0200 About Transform, information in English The Dutch cities of Apeldoorn, Deventer, Zwolle and Zutphen are working on Transform: bringing the energy transition closer to 40,000 existing homes in the short term. <p><a href="https://transformenglish.deventer.nl" title="To website in English">To the website in English</a></p> 2018-08-27 11:41:00 +0200 2018-08-27 11:41:32 +0200 2018-09-18 14:01:10 +0200 Nieuws Lees het laatste nieuws en de persberichten over Transform. <ul> <li> <h2>Energiesessie Transform 2019</h2> </li> </ul> <p><span></span>Op 11 maart jl. was de Energiesessie Transform 2019: een werk- en informatiebijeenkomst voor partnerorganisaties. Bestuurders van de vier betrokken gemeenten, Alliander, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland, Rentree, Veluwewonen, Woonbedrijf ieder1, deltaWonen, Enexis, RVO, BZK, en Woonmensen schreven aan het eind van de middag op kaarten wat er volgens hen nodig is om Transform te laten slagen. Enkele antwoorden: ‘heldere governance’, ‘an offer that nobody can refuse’, ‘wil tot samenwerken’, ‘integrale plannen’, ‘langdurige zekerheid voor bewoners’ en ‘meeleren’.</p> <ul> <li> <h2>Animatie met uitleg over Transform</h2> </li> </ul> <p>Met Transform ontwikkelen de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle een aanpak om 40.000 bestaande woningen versneld van het aardgas over te laten gaan op duurzame energie. Dat doen we samen met woningcorporaties, netwerkbedrijven en waterschappen. En met de provincies Gelderland en Overijssel, het Rijk en Europa.<br />Maar hoe werkt het nu precies; hoe wordt er binnen dit ontwikkelprogramma aan gewerkt?<br /><a href="https://vimeo.com/322804485">Dat legt deze animatie uit.</a></p> <ul> <li> <h2><a href="https://www.ijsselmoves.nl/interview/opschalen-en-klein-slaan-transform/" title="Interview IJsselmoves">Interview Transformpartners aan IJsselmoves</a></h2> </li> </ul> <p>De nieuwe editie van IJsselmoves is uit; het blad voor 'denkers, durvers, doeners en duwers' in de IJsselstreek. Met deze keer een artikel over Transform. Vier Transformpartners vertellen daarin waarom en hoe zij meedoen aan Transform. Praktijkverhalen van Carin Hemeltjen (woningcorporatie Rentree), Stephan van Aagten (Alliander), Patrick Blom (Waterschap Vallei en Veluwe) en Gabór Oolthuis (gemeente Zwolle), verteld aan Eric Hoogeweg <a href="https://www.ijsselmoves.nl/interview/opschalen-en-klein-slaan-transform/" title="van IJsselmoves">van IJsselmoves</a>.</p> <ul> <li> <h2><a href="https://transform.nu/denktank-transform-start-met-pizzasessie" title="Denktank">Denktank Transform start met pizzasessie</a></h2> </li> </ul> <p>Zes 'young professionals' uit de regio hebben zich verzameld in een denktank voor Transform. Het zijn Jenna (voormalig trainee bij Transform), Ralph, Milou, Jos, Nikki en Emiel. De denktank kwam dinsdag 27 november voor het eerst bijeen <a href="http://transform.nu/denktank-transform-start-met-pizzasessie" title="in een verkennende sessie">in een verkennende sessie.</a></p> <ul> <li> <h2>Transform in KIK</h2> </li> </ul> <p>Het onderwerp van de Kansrijke Innovatieve Kring (KIK) in het Business Innovatie Centrum ‘De Gasfabriek op 4 oktober: het samenwerkingsverband Transform van de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle om de aardgastransitie in de gebouwde omgeving te versnellen. Tijdens de KIK gaan we in een brainstorm-/discussiekring samen nadenken of de voorgenomen aanpak van deze gemeenten voor de aardgastransitie in de gebouwde omgeving kan worden aangescherpt, verbeterd of veranderd. Minister Wiebes heeft aangekondigd de gaskraan in Groningen uiterlijk in 2030 te willen dichtdraaien. Het kabinet heeft ook aangegeven uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij te willen hebben. Ondertussen streven de hierboven genoemde gemeenten maar ook de Cleantech Regio ernaar om in 2030 energieneutraal te zijn, zonder daar nog echt doortastende maatregelen op voor te bereiden. <a href="https://gallery.mailchimp.com/58c264e0d32ff6446ea4d63e8/files/79e38aab-f868-4166-af36-39c49ae9b462/VERSLAG_KIK_Transform_2.pdf" title="Naar het artikel over KIK">Lees hier het verslag van de KIK-sessie</a>.</p> <ul> <li> <h2><a href="http://transform.nu/transform-op-dag-van-de-stad" title="Dag van de Stad">Transform op 'Dag van de Stad'</a></h2> </li> </ul> <p>Transform presenteerde zichzelf maandag 29 oktober op de Dag van de Stad in Amersfoort.<br />Bestuurders en beleidsmakers inspireerden elkaar deze dag over de ontwikkeling van steden. Transform droeg bij door bezoekers te gidsen op een ‘reis’ naar het uiteindelijke doel: inwoners verleiden en ontzorgen op weg naar een aardgasvrije toekomst –daarbij in verbinding met partners en met andere opgaven. Het was de tweede editie van deze landelijke Dag van de Stad, die door zn <a href="http://transform.nu/transform-op-dag-van-de-stad" title="Dag van de Stad">1800 mensen werd bezocht</a>.</p> <ul> <li> <h2><a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/05/kabinet-kiest-richting-op-weg-naar-klimaatakkoord" title="Klimaatakkoord">Kabinet kiest richting op weg naar Klimaatakkoord</a></h2> </li> </ul> <p>Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de kabinetsreactie op het Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee geeft het kabinet richting aan de verdere gesprekken over een Klimaatakkoord. De kabinetsreactie luidt de tweede ronde in van de gesprekken aan de sectortafels van het klimaatoverleg.<br />Minister Wiebes roept de deelnemers aan de tafels op in de tweede ronde nog meer aandacht te besteden aan kostenreductie. Het kabinet vindt het bovenal belangrijk dat de transitie haalbaar en betaalbaar blijft voor iedere Nederlander. Kosten van de klimaatopgave moeten voor iedereen behapbaar worden gemaakt.</p> <p>Ook de verdeling van de investeringsgelden voor maatregelen die bijdragen aan CO2-reductie voor 2019 is bekend geworden. Het geld uit de zogeheten Klimaatenvelop gaat volgend jaar onder meer naar projecten voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken, recycling, slimmer landgebruik en projecten voor CO2-vermindering in de industrie. <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/05/kabinet-kiest-richting-op-weg-naar-klimaatakkoord" title="Lees het volledige artikel over het Klimaatakkoord">Lees hier meer</a>.</p> <ul> <li> <h2>Gesprek over Transform tijdens EWRC in Brussel</h2> </li> </ul> <p>Tijdens de EWRC (European Week of Regions and Cities) 2017 gaven de toenmalige wethouders Frits Rorink en Mark Sandmann een toelichting op het project Transform. Zij lieten namens Transform graag zien waar Transform stond, als het gaat om opschaalbare financiële modellen voor energietransitie bij gebiedsontwikkeling. Een jaar later is er veel gebeurd. Zoveel, dat Transform tijdens de EWRC 2018 een werksessie organiseert met EIB en Europarlementariërs om stappen te maken voor funding via Europese Investerings Bank voor het project Transform. Doel: met betrokken partners verkennen hoe Brussel mee wil investeren in het project en mee wil denken in de Europese opschaling van het concept. <a href="https://erac.nl/agenda/european-week-of-regions-and-cities-2018" title="Naar meer informatie over de EWRC">Meer informatie over de EWRC</a>.</p> <ul> <li> <h2>Transform: 4 steden, 40.000 woningen versneld aardgasvrij</h2> </li> </ul> <p>De vier steden Apeldoorn, Deventer, Zutphen (alle uit de Cleantech Regio) en Zwolle werken samen aan een gebiedsgewijze aanpak om 40.000 woningen aardgasvrij te maken. Samen met corporaties, netwerkbedrijven en waterschappen maken zij hiervoor een sluitende businesscase. Met Transform willen de steden er met name voor zorgen dat ook huiseigenaren met een smallere beurs kunnen overstappen van aardgas op duurzame energie, door te voorzien in voorfinanciering van de noodzakelijke investeringen. <a href="http://transform.nu/documenten/20180430-persbericht-transform-40000-woningen-aardgasvrij" title="Naar het volledige persbericht">Lees het volledige persbericht</a> (pdf).</p> <p> </p> 2018-08-27 11:38:00 +0200 2018-08-27 11:38:55 +0200 2019-05-21 11:48:05 +0200