Over Transform Transform: de energietransitie snel dichterbij voor 40.000 bestaande woningen. Daaraan werken Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen. <h2>Aanleiding en doel van Transform</h2> <p><a href="http://transform.nu/transform/2018/8/27/over-transform/warmtepomp.png"><img src="http://transform.nu/transform/2018/8/27/over-transform/warmtepomp-klein.png" alt="Warmtepomp" /></a></p> <p>In het eerste kwartaal van 2018 besloten de colleges van Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen om samen te starten met Transform.</p> <p>De gemeenten trekken hierin samen op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).</p> <p>Transform is bedoeld om de energietransitie op korte termijn dichterbij te brengen door:</p> <ul> <li>een bundeling van beschikbare financieringsstromen;</li> <li>het organiseren van de ontbrekende financiering;</li> <li>het uitvragen van grootschalig/concurrerend aanbod;</li> <li>contractering tussen de betrokken partijen; en </li> <li>waar nodig aanpassing van bestaande regels. </li> </ul> <p>Transform doet dit op basis van een vernieuwende, integrale gebiedsaanpak waarmee gemeenten aan de slag kunnen om van aardgas over te stappen naar duurzame energie. Transform werkt hiervoor samen met overheden, lokale/regionale kernpartners, investeerders en aanbieders.</p> <h2>Doel</h2> <p>Op basis van de uitkomsten van Transform kunnen vier gemeenten vanaf 2020 aan de slag om 40.000 bestaande woningen over te laten gaan op duurzame energie.</p> <p>Andere wijken in deze gemeenten - maar ook andere gemeenten elders in het land - kunnen daarna profiteren van de gecreëerde mogelijkheden en geleerde lessen.</p> <p>Voorwaarde van Transform is: de energietransitie mogelijk maken op een manier die individuele inwoners niet meer kost dan hun huidige lasten.</p> <p>Transform is complementair op de regie en uitvoering op lokaal niveau. <br />Elke gemeente blijft baas in eigen huis en heeft de regie op het inrichten van het proces en de communicatie met inwoners en lokale partners.</p> <ul> <li><a href="https://transform.nu/aanpak-en-werkwijze" title="Naar Aanpak en werkwijze">Aanpak en werkwijze</a></li> <li><a href="https://transform.nu/planning/planning-in-programmafasen" title="Naar Planning in programmafasen">Planning in programmafasen</a> <br /></li> </ul> <p> </p> 2018-08-27 11:42:00 +0200 2018-08-27 11:42:55 +0200 2019-01-28 14:12:44 +0100 About Transform, information in English The Dutch cities of Apeldoorn, Deventer, Zwolle and Zutphen are working on Transform: bringing the energy transition closer to 40,000 existing homes in the short term. <p><a href="https://transformenglish.deventer.nl" title="To website in English">To the website in English</a></p> 2018-08-27 11:41:00 +0200 2018-08-27 11:41:32 +0200 2018-09-18 14:01:10 +0200 Nieuws Lees het laatste nieuws en de persberichten over Transform. <ul> <li> <h2>Transform op 'Dag van de Stad'</h2> </li> </ul> <p>Transform presenteerde zichzelf maandag 29 oktober op de Dag van de Stad in Amersfoort.<br />Bestuurders en beleidsmakers inspireerden elkaar deze dag over de ontwikkeling van steden. Transform droeg bij door bezoekers te gidsen op een ‘reis’ naar het uiteindelijke doel: inwoners verleiden en ontzorgen op weg naar een aardgasvrije toekomst –daarbij in verbinding met partners en met andere opgaven. Het was de tweede editie van deze landelijke Dag van de Stad, die vorig jaar door 2000 mensen werd bezocht.</p> <p><a href="http://transform.deventer.nl/transform-op-dag-van-de-stad" title="Naar het volledige nieuwsartikel over de Dag van de Stad">Lees hier meer</a></p> <ul> <li> <h2>Transform levert bijdrage aan ‘Dag van de Stad’</h2> </li> </ul> <p>Transform is uitgenodigd uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de Dag van de Stad op 29 oktober a.s. op de Wagenwerkplaats in Amersfoort. We hebben je bijdrage ingedeeld in het deelcongres de transformerende stad, die gehouden wordt in de locatie: Railcenter. Op <a href="http://www.dedagvandestad.nl">www.dedagvandestad.nl</a> staat meer over de opzet van de dag.</p> <ul> <li> <h2>Kabinet kiest richting op weg naar Klimaatakkoord</h2> </li> </ul> <p>Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de kabinetsreactie op het Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee geeft het kabinet richting aan de verdere gesprekken over een Klimaatakkoord. De kabinetsreactie luidt de tweede ronde in van de gesprekken aan de sectortafels van het klimaatoverleg.<br />Minister Wiebes roept de deelnemers aan de tafels op in de tweede ronde nog meer aandacht te besteden aan kostenreductie. Het kabinet vindt het bovenal belangrijk dat de transitie haalbaar en betaalbaar blijft voor iedere Nederlander. Kosten van de klimaatopgave moeten voor iedereen behapbaar worden gemaakt.</p> <p>Ook de verdeling van de investeringsgelden voor maatregelen die bijdragen aan CO2-reductie voor 2019 is bekend geworden. Het geld uit de zogeheten Klimaatenvelop gaat volgend jaar onder meer naar projecten voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken, recycling, slimmer landgebruik en projecten voor CO2-vermindering in de industrie.</p> <p><a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/05/kabinet-kiest-richting-op-weg-naar-klimaatakkoord" title="Lees het volledige artikel over het Klimaatakkoord">Lees hier meer</a>.</p> <ul> <li> <h2>Transform in KIK</h2> </li> </ul> <p>Het onderwerp van de Kansrijke Innovatieve Kring (KIK) in het Business Innovatie Centrum ‘De Gasfabriek op 4 oktober: het samenwerkingsverband Transform van de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle om de aardgastransitie in de gebouwde omgeving te versnellen. Tijdens de KIK gaan we in een brainstorm-/discussiekring samen nadenken of de voorgenomen aanpak van deze gemeenten voor de aardgastransitie in de gebouwde omgeving kan worden aangescherpt, verbeterd of veranderd.</p> <p><strong>Context KIK</strong></p> <p>Minister Wiebes heeft aangekondigd de gaskraan in Groningen uiterlijk in 2030 te willen dichtdraaien. Het kabinet heeft ook aangegeven uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij te willen hebben. Ondertussen streven de hierboven genoemde gemeenten maar ook de Cleantech Regio ernaar om in 2030 energieneutraal te zijn, zonder daar nog echt doortastende maatregelen op voor te bereiden.</p> <p><a href="https://www.degasfabriek.com/events/kik-transform-innovatiesessie/" title="Naar het artikel over KIK">Lees hier meer</a>.</p> <ul> <li> <h2>Gesprek over Transform tijdens EWRC in Brussel</h2> </li> </ul> <p>Tijdens de EWRC (European Week of Regions and Cities) 2017 gaven de toenmalige wethouders Frits Rorink en Mark Sandmann een toelichting op het project Transform. Zij lieten namens Transform graag zien waar Transform stond, als het gaat om opschaalbare financiële modellen voor energietransitie bij gebiedsontwikkeling. Een jaar later is er veel gebeurd. Zoveel, dat Transform tijdens de EWRC 2018 een werksessie organiseert met EIB en Europarlementariërs om stappen te maken voor funding via Europese Investerings Bank voor het project Transform. Doel: met betrokken partners verkennen hoe Brussel mee wil investeren in het project en mee wil denken in de Europese opschaling van het concept.</p> <p><a href="https://erac.nl/agenda/european-week-of-regions-and-cities-2018" title="Naar meer informatie over de EWRC">Meer informatie over de EWRC</a>.</p> <ul> <li> <h2>Transform: 4 steden, 40.000 woningen versneld aardgasvrij</h2> </li> </ul> <p>De vier steden Apeldoorn, Deventer, Zutphen (alle uit de Cleantech Regio) en Zwolle werken samen aan een gebiedsgewijze aanpak om 40.000 woningen aardgasvrij te maken. Samen met corporaties, netwerkbedrijven en waterschappen maken zij hiervoor een sluitende businesscase. Met Transform willen de steden er met name voor zorgen dat ook huiseigenaren met een smallere beurs kunnen overstappen van aardgas op duurzame energie, door te voorzien in voorfinanciering van de noodzakelijke investeringen.</p> <p><a href="http://transform.deventer.nl/documenten/20180430-persbericht-transform-40000-woningen-aardgasvrij" title="Naar het volledige persbericht">Lees het volledige persbericht</a> (pdf).</p> <p> </p> 2018-08-27 11:38:00 +0200 2018-08-27 11:38:55 +0200 2018-10-30 11:52:56 +0100