Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Over Transform

Transform: de energietransitie snel dichterbij voor 40.000 bestaande woningen.
Daaraan werken Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen.

In het eerste kwartaal van 2018 besloten de colleges van Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen om samen te starten met Transform. De gemeenten trekken hierin samen op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Lees hieronder meer of bekijk de animatie.

Warmtepomp

Transform is bedoeld om de energietransitie op korte termijn dichterbij te brengen door:

  • een bundeling van beschikbare financieringsstromen;
  • het organiseren van de ontbrekende financiering;
  • het uitvragen van grootschalig/concurrerend aanbod;
  • contractering tussen de betrokken partijen; en
  • waar nodig aanpassing van bestaande regels.

Transform doet dit op basis van een vernieuwende, integrale gebiedsaanpak waarmee gemeenten aan de slag kunnen om van aardgas over te stappen naar duurzame energie. Transform werkt hiervoor samen met overheden, lokale/regionale kernpartners, investeerders en aanbieders.

Doel

Op basis van de uitkomsten van Transform kunnen vier gemeenten vanaf 2020 aan de slag om 40.000 bestaande woningen over te laten gaan op duurzame energie.

Andere wijken in deze gemeenten - maar ook andere gemeenten elders in het land - kunnen daarna profiteren van de gecreëerde mogelijkheden en geleerde lessen.

Voorwaarde van Transform is: de energietransitie mogelijk maken op een manier die individuele inwoners niet meer kost dan hun huidige lasten.

Transform is complementair op de regie en uitvoering op lokaal niveau.
Elke gemeente blijft baas in eigen huis en heeft de regie op het inrichten van het proces en de communicatie met inwoners en lokale partners.

 

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht