Transform op 'Dag van de Stad'

Transform presenteerde zichzelf maandag 29 oktober op de Dag van de Stad in Amersfoort. Bestuurders en beleidsmakers inspireerden elkaar deze dag over de ontwikkeling van steden. Transform droeg bij door bezoekers te gidsen op een ‘reis’ naar het uiteindelijke doel: inwoners verleiden en ontzorgen op weg naar een aardgasvrije toekomst –daarbij in verbinding met partners en met andere opgaven. Het was de tweede editie van deze landelijke Dag van de Stad, die vorig jaar door 2000 mensen werd bezocht.

Deze tweede editie had als thema 'De stad in balans.' In het middagprogramma over de ‘Transformerende Stad’ was Transform een van de vier reisleiders die bezoekers naar de wijken van de toekomst gidste. Immers, in Nederlandse steden staan we voor grote transformatieopgaven. Zo moeten er voor 2040 een miljoen woningen bij en willen we in 2050 volledig van het aardgas af zijn.

Wijken van de toekomst

Die middag werd bekeken hoe we deze kans kunnen benutten en tegelijkertijd werken aan een brede stadsvernieuwing. Hoe we ‘wijken van de toekomst’ kunnen realiseren waar het leven niet alleen bestaat uit minder gas en meer bakstenen, maar waarin er op allerlei manieren vooruitgang is bereikt. Andere projecten die in het onderdeel ‘de transformerende stad’ in de spotlight stonden, waren projecten van de gemeente Assen, BPD Ontwikkeling, en het Ecodorp Boekel

Rijksbouwmeester: zie kansen

Plenaire sprekers waren rijksbouwmeester Floris Alkemade en onderzoeker Wouter Jan Verheul (TU Delft). Deze laatste benoemde duidelijk de uitdagingen voor transformerende steden; die zijn juridisch, bestuurlijk/ organisatorisch en financieel van aard. Uitdagingen die ook in de uitwerking van Transform een duidelijke plek krijgen. De rijksbouwmeester nodigde daarbij uit om problemen als kansen te zien. Hij beaamde dat krachtige bestuurders en geïnspireerde ambtenaren een belangrijke rol spelen in transformaties.

Tekeningen van Transform

De reis van Transform voerde langs tekeningen van het project (zie hier de hoofdvisual) en de visual app aanbieding inwoners. Er ontstond een geanimeerd gesprek waarbij de ‘reizigers’ zich onder meer afvroegen hoe Transform zich zou uitstrekken over historische binnensteden, of er wel voldoende geld is voor de opgave om alle Nederlandse huishoudens van het aardgas te helpen en zeker ook: wat betekent het nu specifiek voor mijn huis?
Het hele verslag over de Dag van de Stad vindt u hier.