Start Kennisagenda Transform

Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail

ROC Aventus, Saxion, Windesheim, UT Twente en de vier Transformgemeenten bogen zich op de hete dinsdagmiddag 25 juni over een eerste schets van de Kennisagenda voor Transform. Welke vragen zijn denkbaar als het gaat om techniek, financiën, juridische kwesties/governance, sociaal/inwoners, in relatie tot Transform?

Daarmee gingen onderwijs en overheid in twee groepen aan de slag, in twee geanimeerde en rumoerige brainstormsessies."Zoals we hier zijn, hebben we allemaal een groot netwerk," constateerde onder ander John van den Hof, gastheer van de sessie en lector bij Saxion. "Als iedereen zijn netwerk benut, is het bereik enorm." Martin Snijder van Aventus hield een sterk pleidooi voor het human capital dat hard nodig gaat zijn om deze transitie waar te maken.
Alle kennisinstellingen presenteerden hun huidige inzet voor de energietransitie in de vorm van een pitch. Daarna werden kennisvragen bedacht en aangescherpt.

Een greep uit de oogst:

- Wat wordt de nieuwe rol van de professional in de energieketen wat gebeurt er met de traditionele installateur?
- Hoe organiseer je sowieso dat er méér human capital is?
- Wijkdynamiek; welke sociale innovatie is denkbaar, ook als het gaat om governance en financiën?
- Hoe organiseer je inwonerparticipatie?
Koppels van overheid en onderwijs adopteerden elke een van de acht geformuleerde kennisvragen. Zij gaan hier de komende tijd mee aan de slag. Over enkele maanden is er een nieuwe bijeenkomst.

In de tussentijd worden vragen en informatie uitgewisseld. Adviezen die nog werden gegeven: zorg voor een opdrachtgever, en: maak gebruik van het Cleantech Center in Zutphen, waar veel kennisinstellingen zijn georganiseerd. Dat doen we, uiteraard.