Partners van Transform

Gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen werken samen met Rijk, vele (overheids-) organisaties en bedrijven. U vindt ze hieronder op een rij:
  • samenwerking met 4 lokale projectorganisaties;
  • samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: RVO;
  • medewerking van: ministeries BZK, EZK (LNV, I&W volgen);
  • steun van provincies Gelderland en Overijssel;
  • medewerking van netwerkbedrijven Alliander en Enexis;
  • medewerking van waterschappen in het werkgebied (Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en Vallei en Veluwe);
  • contacten met de BNG, het NIA, Invest.nl, EFSI/EIB en institutionele beleggers;
  • contacten met relevante koepelorganisaties, expertisecentra en uitvoeringsorganisaties: VNO/NCW, G32, GEA, NEO, Cleantech Regio, Invest-NL, Overijssels Expertisecentrum i.o., (Regio Zwolle volgt);
  • corporaties zijn of worden lokaal betrokken in de verdere uitwerking.

 

logo's partners