Kennisagenda Transform

ROC Aventus, Saxion, Windesheim, UT Twente en de vier Transformgemeenten bogen zich op 12 november voor de tweede keer over de Kennisagenda voor Transform.

Na de eerste sessie van dit jaar zijn negen kennisvragen geclusterd tot drie:

1. De transformatie naar nieuwe energie, businessmodellen; energiemanagementsystemen, governance. 
2. De professional in de energieketen. Wat wordt zijn/haar rol, hoe zorgen we dat er voldoende van zijn?
3. Inclusieve betrokkenheid en participatie van inwoners. Energietransitie kan niet zonder mensen. Hoe zorg je dat je iedereen bereikt op basis van hun waardenoriëntatie?

Met name de eerste twee vragen krijgen een vervolg de komende tijd. John van den Hof, gastheer van de sessie en lector bij Saxion en programmamanager Transform Arno Groenendijk gaan hiermee aan de slag. Na het besluit over het vervolg van Transform wordt bekeken, wat en hoe precies. 

De eerste sessie
Op de hete dinsdagmiddag 25 juni maakten ze een eerste schets van de Kennisagenda voor Transform. Welke vragen zijn denkbaar als het gaat om techniek, financiën, juridische kwesties/governance, sociaal/inwoners, in relatie tot Transform?

Daarmee gingen onderwijs en overheid in twee groepen aan de slag, in twee geanimeerde en rumoerige brainstormsessies."Zoals we hier zijn, hebben we allemaal een groot netwerk," constateerde onder ander John van den Hof, gastheer van de sessie en lector bij Saxion. "Als iedereen zijn netwerk benut, is het bereik enorm." Martin Snijder van Aventus hield een sterk pleidooi voor het human capital dat hard nodig gaat zijn om deze transitie waar te maken. Een greep uit de eerste oogst:

- Wat wordt de nieuwe rol van de professional in de energieketen wat gebeurt er met de traditionele installateur?
- Hoe organiseer je sowieso dat er méér human capital is?
- Wijkdynamiek; welke sociale innovatie is denkbaar, ook als het gaat om governance en financiën?
- Hoe organiseer je inwonerparticipatie?
Koppels van overheid en onderwijs adopteerden elke een van de acht geformuleerde kennisvragen. Zij gaan hier de komende tijd mee aan de slag. Over enkele maanden is er een nieuwe bijeenkomst.