Een samenwerking van waarmakers en Willie Wortels

“Een samenwerking van waarmakers en Willie Wortels,” noemde transitieprofessor Jan Rotmans Transform. Hij begeleidde een werksessie van dit programma dat 40.000 bestaande woningen over wil laten gaan op duurzame energie zonder dat de energielasten stijgen. “De kracht van Transform bestaat eruit dat het een unieke samenwerking is van vier grote gemeenten, met financiering van Brussel. Bevlogen, nuchter en realistisch,” vindt hij de aanpak. De werkwijze is degelijk, maar Rotmans pleitte er ook voor het spannend te maken en doelen aan te scherpen.

Transform is het programma van de gemeenten Apeldoorn, Zutphen, Zwolle en Deventer om een gebiedsgerichte aanpakt te ontwikkelen waarmee 40.000 bestaande woningen versneld van het aardgas over kunnen naar duurzame energie. Het programma is nu in de fase van: onderzoeken van financiering, techniek en regelgeving. Transform werkt hiervoor onder meer samen met RVO, provincies, netbedrijven en waterschappen.
Om de business case compleet te maken, werden in een ‘Koppelkansensessie’ de mogelijkheden besproken om met de transitie ook de kwaliteit van de leefomgeving in de gekozen gebieden te verbeteren, zoals openbare ruimte, veiligheid, leefbaarheid enz. Hierbij sprak Rotmans en begeleidde hij een werksessie.

Hij pleitte ervoor om Transform ook uitdagend èn menselijk te maken. “Vijfenzeventig procent van de Nederlanders weet nog niet dat we een enorme transitie-opgave hebben,” stelt hij. Daarbij zijn scherpe doelstellingen en transitiepaden nodig. Aan beide werd tijdens de sessie gewerkt door in kaart te brengen hoe je met de energietransitie die Transform mogelijk wil maken ook een betere leefomgeving kunt creëren.